מתאם KOVEA המאפשר שימוש במיכלים חד פעמיים (בלוני ניקוב),
מיועד למרבים בשימוש במיכלי ניקוב אשר בבעלותם ראשי גז  הברגה.