כיסויי גשם / שמש, פשוט להרכבה מהירה, יעיל ונוח למנשאי תינוק חברת דוייטר.