"מצוק" חנות לציוד מקצועי למטיילים וחיילים , (להלן: "עורכת הפעילות") עורכת פעילות בסופה יוגרלו חבילות פרסים (להלן:" שם הפעילות") בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין.

  1. הגדרות

"מטרת הפעילות"                                שיווק וקידום מכירות מוצרי טיולים, טיפוס וציוד לחיילים של עורכת הפעילות, באמצעות הגרלה נושאת פרס.

"תקופת הפעילות"                                הגרלה 1-
החל מיום  01.12.2016 ועד יום 29.12.2016

                                                               הגרלה 2-
החל מיום  06.01.2017 ועד יום 31.01.2017