מעיין קטן באפיק נחל אורחות.

מפת סימון שבילים:
קורדינטות: 200640 / 518521