מאגר בערוץ נחל לבן, המתמלא רק לאחר שטפונות.

מפת סימון שבילים: 17.
קורדינטות: 139868 / 541524