בריכה טבעית וגדולה באפיק נחל הבשור. מלאה לאחר גשמים. מתאימה למשפחות.

מפת סימון שבילים: 14.
קורדינטות: 150292 / 582740